STEEL SOLUTION FOR YOUR SUCCESS

Development of innovative products and

Improvement of customer value through the solution marketing

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm chủ lực của chúng tôi là Thép hình H, U, Thép góc, Thép cọc cừ, Thép ray, Thép đế xích, Thép thanh vằn và tròn trơn được nhận biết bởi chất lượng vượt trội với không chỉ đa dạng về mặt kích thước mà còn theo các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận.