LỊCH SỬ

 • Tháng 4 2018
 • Tháng 12 2018
 • Tháng 11 2019
 • Tháng 2 2020
 • Tháng 4 2020
 • Tháng 5 2020
 • Tháng 6 2020

 • Tháng 7 2020
 • Tháng 12 2020

 • Công ty sản xuất đạt 2 triệu tấn thép nguyên khối
 • Đạt giấy chứng nhận KSA cho thép cán và thép cọc cừ
 • Thay đổi từ Công Ty TNHH sang Công Ty Cổ Phần
 • Thép hình đạt giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn MS EN 10025-2:2011
 • Công ty đổi tên từ Posco SS Vina thành Posco Yamato Vina
 • Sản phẩm của PYVINA được ghi nhận theo tiêu chuẩn KS D 3515
 • PY VINA đạt được giấy chứng nhận TCVN 7571-16:2017 của tổ chức QUACERT
 • Tổ chức đạt được giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Tổ chức BCA của Singapore công nhận sản phẩm thép H đạt tiêu chuẩn BC 1:2012

TẦM NHÌN

1. An toàn

An toàn là ưu tiên số 1 của chúng tôi. Chúng tôi liên tục thực hiện các hoạt động và đào tạo an toàn để duy trì thành tích 0% tai nạn.

2. Sự đổi mới

Chúng tôi đảm bảo giá trị của những sáng tạo của mình thông qua sự đổi mới không ngừng.

3. Tập trung vào chi phí & chất lượng

Chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp những sản phẩm tốt nhất với chất lượng cao nhất và giá cả cạnh tranh nhất.

4. Khách hàng, trách nhiệm

Chúng tôi tạo mối quan hệ của mình với khách hàng bằng cách đảm bảo giá trị của họ thông qua việc liên tục cung cấp cho họ các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao .

5. Đạo đức

Chính trực, công bằng và tin cậy là tài sản quan trọng nhất của Posco Yamato Vina Steel.

CHỨNG CHỈ

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
cns1
cns2
cns3
Chung chi an toan iso 45001
10
11
12
10
10
certificate sirim
111
11
11
12
17
Chung chi UKCA